Om oss

Stavanger Buddhistiske Forening ble dannet 29. april 1998. I de opprinnelige vedtektene står det:
Forenings formål er å praktisere Buddhas lære i fellesskap til gavn for alle levende vesener. For å nå dette målet skal foreningen søke å opprette og drive ett buddhistisk senter i Stavanger.

Dette siste har vært av stor betydning for SBF. Det er mange forskjellige måter å praktisere buddhisme på, men vi har valgt å legge forskjellene til side og samles om en praksis som vi alle har felles: Stille meditasjon. Meditasjonen er det som er kjernen i Buddhas lære. Det er igjennom meditasjon at Buddhas lære bekreftes og erfares.

Vi møtes fast en gang i uken og har en time stille meditasjon isammen. Som regel spiller vi av instruksjoner gitt av forskjellige lærere i den første halve timen. Etterpå drikker vi te og har litt sosialt. Vi møtes hver onsdag kl 20.00 hjemme hos Aud Solveig. Hvis en ikke har meditert før kan det være en fordel å møte opp 15 minutter før og få en rask innføring. Se Kontakt oss.

Det er tre viktige begreper i buddhismen. Buddha, Dhamma og Sangha. Buddha er læremesteren som har gått veien før oss og vist at det er mulig. Dhamma er læren om veien og hvordan vi kan gå den selv. Sangha er de menneskene som kommer sammen og mediterer, støtter og hjelper hverandre. SBF er altså for oss en sangha. En plass å finne støtte og inspirasjon.

SBF inviterer også buddhistiske læremestere av forskjellige tradisjoner til Stavanger. Dette vil vi forsøke å gjøre minst to ganger i året. Slik at vi lærer enda mer om Dhamma, læren, og får innblikk i erfaringer som de har gjort på sin vei.

Medlemskapet i foreningen er åpent for alle. Vi har ingen kontigent, men innmelding må skje via Buddhistforbundet siden vi ligger under dem. Ta kontakt hvis du lurer på noe. Du kan også være støtte medlem av SBF og ett annet livstro samfunn, f.eks. statskirken, samtidig. Og alle er uansett velkommen til å delta på meditasjonene og tilstelningene våres.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!