Om buddhisme

Om oss Buddha ble født i Nord India ca 563 f.kr. som Siddharta Gautama. I en alder av 35 år nådde han oppvåkning under et tre i Bodgaya og ble en Buddha, en som er opplyst. Han døde i en alder av 80 år. Munkene som hadde fulgt Buddha hadde en samling kort tid etter hans død. På denne samlingen ble det laget vers av alt som Buddha hadde lært bort. Dette for å lettere kunne huske læren. Disse ble memorisrt og gjentatt igjennom generasjoner. Slik ble læren videreført.

Idag består buddhismen av to hoved retninger:
Theravada og Mahayana.

Therevada blir gjerne kalt den sørlige retning, og finnes i land som Burma, Sri Lanka og Thailand.

Mahayana er spredt mer i nordlig retning. I land som Tibet, Kina, Vietnam og Japan. Den er nok mest kjent som Tibetansk Buddhisme i Tibet og Zen buddhisme i Japan.

Se i menyen til venstre for mer informasjon.

Lukk
Om oss